Description

specialiserad tjänst som tillhandahåller olika slags stöd utanför hemmet, inbegripet information, råd, personlig rådgivning, praktiskt stöd, ledsagning till domstol, rättslig information, proaktivt stöd och upplysning för kvinnliga offer för någon form av våld samt för deras barn

Additional notes and information

Kvinnocentrum är avgörande tjänster av olika anledningar: Kvinnojourer finns inte i alla regioner och kvinnocentrum tillhandahåller stöd och rådgivning. Vissa kvinnor behöver inte logi vid en kvinnojour men de behöver till exempel stöd och hjälp till tillgång till rättvisa