Description

serviciu specializat care asigură sprijin nerezidențial de toate felurile, și anume informații, consultanță, consiliere, asistență practică, asistență judiciară, informații juridice, sprijin proactiv și intervenții de proximitate pentru femeile victime ale oricărei forme de violență și pentru copiii lor.

Additional notes and information

Centrele pentru femei sunt servicii importante din multe motive: nu în toate regiunile există adăposturi pentru femei, iar centrele pentru femei asigură promovare și consiliere. Unele femei nu au nevoie de găzduire la un adăpost pentru femei dar au nevoie de sprijin și de promovare, de exemplu pentru a avea acces la justiție.