Description

Женски центар је специјализована служба која пружа било какву подршку која није стамбеног типа (укључујући информације, савет, саветовање, практичну подршку, судску пратњу, правне информације, проактивну подршку и услуге на терену) женама жртвама било којег вида насиља, као и њиховој деци. Видети такође: склониште за жене; жртва; преживела/ли

Additional notes and information

Женски центри имају кључне услуге из различитих разлога: склоништа за жене не постоје у свим регионима, а женски центри пружају заступање и саветовање. Неким женама можда није потребан смештај у женском прихватилишту, али им је, на пример, потребна подршка и залагање за приступ правди.