Description

specializēts pakalpojums, kas sniedz jebkāda veida atbalstu bez izmitināšanas iespējām, tostarp informāciju, padomus, konsultācijas, praktisku atbalstu, pavadību tiesā, juridisku informāciju, proaktīvu atbalstu un palīdzību sievietēm, kas cietušas no jebkāda veida vardarbības, un viņu bērniem

Additional notes and information

Sieviešu palīdzības centri ir būtisks pakalpojumus dažādu iemeslu dēļ: sieviešu patversmes nepastāv visos reģionos un sieviešu palīdzības centri sniedz aizstāvību un konsultācijas. Dažām sievietēm nav nepieciešama apmešanās vieta sieviešu patversmē, taču viņām nepieciešams atbalsts un aizstāvība, piemēram, tiesu pieejamībai.