Description

specializovaná služba, která poskytuje všechny druhy podpory kromě ubytování, tj. zejména informace, rady, poradenství, praktickou pomoc, doprovod k soudu, právní informace, proaktivní podporu a související služby ženám, jež se staly obětí jakékoli formy násilí, a jejich dětem

Additional notes and information

Centra pro ženy jsou službou zásadního významu, protože ne ve všech oblastech existují azylové domy pro ženy a také protože centra pro ženy zajišťují právní zastoupení a poradenství. Některé ženy nepotřebují ubytování v azylovém domě, ale například podporu a právní zastoupení, jež jim zajistí přistup ke spravedlnosti.