Description

wyspecjalizowane jednostki oferujące wszelkie formy wsparcia (z wyjątkiem pomocy lokalowej) w tym informacje, porady, doradztwo, wsparcie praktyczne, towarzyszenie w sądzie, informację prawną, czynne wsparcie oraz działania informacyjne dla kobiet będącym ofiarami każdego rodzaju przemocy i ich dzieci

Additional notes and information

Centra praw kobiet oferują usługi, które są z różnych powodów kluczowe – nie we wszystkich regionach istnieją schroniska dla kobiet, a centra praw kobiet zapewniają rzecznictwo i doradztwo. Niektóre kobiety mogą nie potrzebować noclegu w schronisku dla kobiet, jednak potrzebują na przykład wsparcia i rzecznictwa, żeby mieć dostęp do wymiaru sprawiedliwości.