Description

specialiseret center, der tilbyder ambulant støtte af enhver art, såsom information, rådgivning, praktisk støtte, ledsagelse i retten, juridisk information, proaktiv støtte og hjælp til kvindelige ofre for vold af enhver art, og til deres børn

Additional notes and information

Kvindecentre er vigtige af mange grunde: Der findes ikke kvindekrisecentre i alle regioner, og her yder kvindecentre støtte og rådgivning. Nogle kvinder har måske ikke brug for at få ophold på et kvindekrisecenter, men de har f.eks. brug for støtte og rådgivning med hensyn til adgang til domstolene.