Description

specijalizirana usluga kojom se pruža nerezidentna podrška bilo koje vrste, uključujući informacije, savjete, stručno savjetovanje, praktičnu pomoć, pratnju na sud, pravne informacije, proaktivnu podršku i proširuje dostupnost usluga za žene žrtve bilo kojeg oblika nasilja i njihovu djecu

Additional notes and information

Usluge koje pružaju centri za žene ključne su iz različitih razloga: skloništa za žene ne postoje u svim područjima, a centri za žene pružaju usluge zastupanja njihovih interesa i stručnog savjetovanja. Nekim ženama možda nije potreban smještaj u skloništu za žene, ali im je potrebna podrška i zastupanje njihovih interesa, primjerice, za pristup pravosuđu.