Description

Сексуално ропство је облик сексуалног искоришћавања појединаца употребом или претњом силе, често се дешава у време оружаног сукоба или ратне окупације.