Description

Сексуално ропство је облик сексуалног искоришћавања појединаца употребом или пријетњом силе, често се дешава у вријеме оружаног сукоба или ратне окупације.