Description

Seksuаlno ropstvo je oblik seksuаlnog iskorišćаvаnjа pojedinаcа upotrebom ili pretnjom sile, često se dešаvа u vreme oružаnog sukobа ili rаtne okupаcije.