Description

oblika spolnega izkoriščanja oseb ob uporabi sile ali grožnji s silo, ki se pogosto pojavlja med oboroženimi spopadi ali vojaško zasedbo