Description

Форма на сексуална експлоатация на лица, чрез употреба или заплаха за употреба на сила, често по време на въоръжен конфликт или военна окупация.