Description

formy sexuálneho vykorisťovania jednotlivcov použitím sily alebo pod hrozbou jej použitia, ktoré sa často vyskytujú v čase ozbrojených konfliktov alebo násilnej okupácie