Description

oblik seksualnog iskorištavanja osoba uz primjenu sile ili prijetnju silom, koje se često događa u vrijeme oružanih sukoba ili među zaraćenim stranama