Description

osoba, która preferuje płeć inną niż jej płeć biologiczna i odczuwa potrzebę fizycznej ingerencji w swoje ciało, np. przez kurację hormonalną i/lub operację