Description

Trakasserier med hjälp av e-post, textmeddelanden (eller online) eller internet. Dessa kan ta många uttrycksformer, inklusive men inte begränsat till:

Ovälkomna sexuellt innehåll i e-postmeddelanden, textmeddelanden (eller online);
Olämpliga eller stötande närmanden på sociala nätverkswebbplatser eller chattrum på internet;
Hot om fysiskt och / eller sexuellt våld via e-post, textmeddelanden (eller online);
Hattal, vilket betyder språk som nedvärderar, förolämpar, hotar eller riktar sig till en individ baserat på dennes identitet (kön) och andra egenskaper (som sexuell läggning eller funktionsnedsättning).