Description

Nękanie za pomocą nowych technologii oznacza nękanie przez wiadomości e-mailowe, SMSy lub wiadomości błyskawiczne, lub przez internet. Nękanie może przyjmować wiele form, w tym między innymi: Niechciane wiadomości e-mailowe, SMSy lub wiadomości błyskawiczne o treści seksualnej; Niewłaściwe lub obraźliwe zaczepianie w mediach społecznościowych lub czatach internetowych; Groźby fizycznej i/lub seksualnej przemocy wyrażane za pomocą wiadomości e-mailowych, wiadomości SMS lub wiadomości błyskawicznych; Mowa nienawiści, przez co rozumie się stosowanie języka, który jest uwłaczający, obraźliwy, który zagraża lub wybiera za cel ataku daną jednostkę z racji na jej tożsamość (płeć i płeć kulturową) lub inne cechy (np. orientację seksualną lub niepełnosprawność).