Description

Кибер тормозът е тормоз чрез средства като имейли, текстови или онлайн съобщения или други онлайн средства. Той може да има много форми, включително, но не единствено: Нежелани имейли или текстови (онлайн) съобщения с отявлено сексуално съдържание; Неприемливи или обидни публикации в социалните мрежи или онлайн стаи за разговори; Заплахи за физическо и/или сексуално насилие по имейл, текстови (онлайн) съобщения; Реч на омразата, език, който обижда, клевети, заплашва определено лице, поради неговата идентичност (пол) или поради други характеристики (сексуална ориентация или увреждане).