Description

obtěžování prostřednictvím e-mailu, textových (nebo online) zpráv nebo internetu

Additional notes and information

Může mít mnoho podob včetně a neomezuje se pouze na: Nevyžádané sexuálně eplicitní e-maily, textové (nebo online) zprávy; Nevhodné nebo urážlivé nabídky na sociálních sítích nebo v internetových chatech; Vyhrožování fyzickým a/nebo sexuálním násilím e-mailem, textovými (nebo online) zprávami; Nenávistné verbální projevy, myšleno jazyk, který ponižuje, napadá, zastrašuje nebo cílí na individuum a je založeno na jeho/její identitě (genderu) nebo dalších charakteristikách (jako je sexuální orientace nebo postižení).