Description

вознемирување преку електронска пошта, текстуални (или онлајн) пораки или преку интернет

Additional notes and information

  • Може да се сретне во повеќе форми, меѓу кои и: Несакани сексуално експлицитни пораки по е-пошта, текстуални (или онлајн) пораки;
  • Недлочични или навредливи приближувања преку веб страниците на социјалните мрежи или преку интернет соби за разговор (чет);
  • Закани за физичко и/или сексуално насилство преку е-пошта, текстуални (или онлајн) пораки;
  • Говор на омраза, односно јазик со кој се оцрнува, навредува, заканува или се пикира поединката врз основа на нејзиниот идентитет (род) и други особености (како сексуалната ориентација или попреченоста).