Description

Било који сексуални чин почињен против жене која није пристала, чак и ако она не показује знаке отпора, са изузетком силовања.