Description

çdo akt seksual i kryer ndaj një gruaje pa pëlqim, edhe nëse ajo nuk tregon shenja rezistence, me përjashtim të përdhunimit