Description

akýkoľvek sexuálny akt spáchaný proti žene, ktorá na to neudelila svoj súhlas, a to aj v prípade, ak nevykazuje známky odporu, s výnimkou znásilnenia