Description

Всеки сексуален акт, извършен спрямо жена, която не е дала съгласието си, дори и да не показва признаци на съпротива, с изключение на изнасилването.