Description

jakékoli jednání sexuální povahy vůči ženě bez jejího souhlasu, a to i v případě, že žena nedává najevo odpor, s výjimkou znásilnění