Description

faktiska vai draudēta seksuāla rakstura fiziska uzmākšanās, izmantojot spēku vai nevienlīdzīgus apstākļus, vai spaidus

Additional notes and information

Lai gan šī definīcija ir vispārīga, terminu bieži vien izmanto īpaši saistībā ar bērniem. Saskaņā ar Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību bērnu seksuāla vardarbība ietver a) iesaistīšanos seksuāla rakstura darbībās ar bērnu, kurš saskaņā ar valsts tiesību aktu attiecīgajiem noteikumiem nav sasniedzis likumā noteikto dzimumpilngadību (tas neattiecas uz brīvprātīgām seksuālajām attiecībām starp nepilngadīgajiem), un b) iesaistīšanās seksuāla rakstura darbībās ar bērnu, izmantojot spaidus, spēku vai draudus, ja vardarbība īstenota, izmantojot uzticību, autoritāti vai ietekmi pār bērnu, tostarp ģimenē, vai ja vardarbību vērš pret bērnu īpaši neaizsargātā situācijā, jo īpaši tad, ja bērnam ir garīga vai fiziska invaliditāte vai viņš ir atkarīgs no vainīgā.