Description

Према Уједињеним нацијама, сексуално злостављање покрива стварни или принудни физички упад сексуалне природе, било употребом силе, било под неједнаким или принудним условима. Иако је ова дефиниција по својој природи општа, термин се често користи посебно у односу на дјецу. Према Конвенцији Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања, сексуално злостављање дјеце обухвата (а) радње у сексуалним активностима са дјететом које, према релевантним одредбама државног закона, није постигло пунољетство за сексуалне активности (ово се не односи на сексуалне активности на које су малољетници пристали) и (б) бављење сексуалним активностима са дјететом у којима се користи присила, сила или пријетње, гдје постоји злоупотреба положаја указаног повјерења, ауторитет или утицај на дијете, укључујући и породицу, или тамо гдје постоји злостављање посебно осјетљиве ситуације дјетета, нарочито због менталног или физичког инвалидитета или ситуације зависности.