Description

fysieke seksuele handeling of bedreiging daarmee, hetzij met geweld, hetzij onder ongelijke omstandigheden of dwang

Additional notes and information

Hoewel deze definitie algemeen van aard is, wordt de term vaak specifiek met betrekking tot kinderen gebruikt. Volgens het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik omvat seksueel misbruik van kinderen(a) het aangaanvan seksuele handelingen met een kind dat, volgens de relevante bepalingen van het nationale recht, nog niet de leeftijd van seksuele meerderjarigheid heeft bereikt (dit geldt niet voor vrijwillige seksuele handelingen tussen minderjarigen onderling), en (b) het aangaan van seksuele handelingen met een kind wanneer gebruik wordt gemaakt van dwang, geweld of bedreigingen, wanneer misbruik wordt gemaakt van een erkende positie van vertrouwen, gezag of invloed jegens het kind, waaronder binnen de familie, of wanneer misbruik wordt gemaakt van de bijzonder kwetsbare situatie van het kind, met name vanwege een verstandelijke of lichamelijke handicap of een afhankelijkheidssituatie.