Description

Према Уједињеним нацијама, сексуално злостављање покрива стварни или присилни физички упад сексуалне природе, било упоребом силе, било под неједнаким или принудним условима. Иако је ова дефиниција по својој природи општа, термин се често користи посебно у односу на децу.

Additional notes and information

Према Конвенцији Савета Европе о заштити деце од сексуалне експлоатације и сексуалног злостављања, сексуално злостављање деце обухвата (а) радње у сексуалним активностима са дететом које, према релевантним одредбама националног закона, није постигло пунолетство за сексуалне активности (ово се не односи на сексуалне активности на које су малолетници пристали) и (б) бављење сексуалним активностима са дететом у којима се користи принуда, сила или претње, где постоји злоупотреба положаја указаног поверења, ауторитет или утицај на дете, укључујући и породицу, или тамо где постоји злостављање посебно осетљиве ситуације детета, нарочито због менталног или физичког инвалидитета или ситуације зависности.