Description

dejanski ali zagroženi fizični vdor spolne narave bodisi s silo bodisi v neenakih ali prisilnih pogojih

Additional notes and information

Čeprav je ta opredelitev splošne narave, se izraz pogosto uporablja izrecno v zvezi z otroki. Skladno s Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem spolna zloraba otrok zajema (a) sodelovanje v spolnih dejavnostih z otrokom, ki v skladu s pravno veljavnimi predpisi nacionalnega prava ni dosegel zakonske starosti za spolne dejavnosti (to ne velja za sporazumne spolne dejavnosti med mladoletniki) in (b) sodelovanje v spolnih dejavnostih z otrokom ob uporabi prisile, sile ali groženj; ali ob zlorabi zaupnega odnosa, avtoritete ali vpliva nad otrokom, tudi v družinskem krogu; ali ob zlorabi položaja v primeru posebne ranljivosti otroka, zlasti zaradi telesne ali duševne hibe ali položaja odvisnosti.