Description

stvarni nasrtaj ili prijetnja nasrtajem seksualne prirode, bilo silom, u neravnopravnim uvjetima ili pod prisilom

Additional notes and information

Iako je ova definicija općenita, pojam se uglavnom koristi specifično u odnosu na djecu. Prema Konvenciji Vijeća Europe za zaštitu djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, seksualno zlostavljanje djece obuhvaća (a) sudjelovanje u seksualnim aktivnostima s djetetom koje je temeljem mjerodavnih odredbi nacionalnog prava mlađe od zakonske dobi za seksualne aktivnosti (pojam se ne odnosi na seksualne aktivnosti između maloljetnika uz uzajamni pristanak) i (b) sudjelovanje u seksualnim aktivnostima s djetetom uz prisilu, primjenu sile ili prijetnje, pri čemu se zlorabi položaj uspostavljenog povjerenja, autoriteta ili utjecaja na dijete, uključujući unutar obitelji, ili se zlorabi posebno ranjiva situacija djeteta, posebno zbog mentalnog ili fizičkog invaliditeta ili situacije financijske ovisnosti.