Description

handel med människor, i stor utsträckning med kvinnor och barn, för sexuellt utnyttjande