Description

de handel in mensen, overwegend vrouwen en kinderen, met het oog op seksuele exploitatie