Description

Търговията с хора, главно с жени и деца, с цел сексуална експлоатация.