Description

trgovina ljudima, većinom ženama i djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja