Description

Trgovina ljudima, uglavnom ženama i djecom, u svrhu seksualnog iskorištavanja.