Description

трговија со луѓе, особено со жени и деца, поради сексуална експлоатација