Description

obchod s ľuďmi, predovšetkým so ženami a deťmi, určený na sexuálne vykorisťovanie