Description

trgovina z ljudmi, večinoma ženskami in otroki, za namene spolnega izkoriščanja