Description

situata kur i njëjti person vuan nga më shumë se një incident kriminal për një periudhë specifike kohore