Description

Situacija u kojoj ista osoba pati od više krivičnih incidenata tokom određenog vremenskog perioda