Description

situácia, keď sa v priebehu určitého časového obdobia tá istá osoba stane obeťou viac ako jedného trestného činu