Description

sitwazzjoni fejn l-istess persuna ssoffri minn aktar minn inċident kriminali wieħed fuq perjodu ta' żmien speċifiku