Description

oficiāls konts, kas ir atsevišķi no galvenajiem nacionālajiem kontiem, taču saskanīgs ar tiem