Description

Официална сметка, която е отделна от, но съвместима с основните национални сметки.