Description

officiële rekening die los staat van, maar samenhangt met, de nationale rekeningen