Description

официјална сметка што е посебна од главните национални сметки, но доследна на нив