Description

oficiali, nuo pagrindinių nacionalinių sąskaitų atskirta, bet jas atitinkanti sąskaita