Description

oficjalny rachunek oddzielony od zasadniczych rachunków narodowych, ale będący z nimi zgodny